close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
UCHWAŁY 2010-2014:
UCHWAŁA NR XXI/163/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pniewy ks. kanonikowi Wojciechowi Raczkowskiemu

UCHWAŁA NR XXI/163/12

RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 27 września 2012 r.

 

 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pniewy ks. kanonikowi Wojciechowi Raczkowskiemu.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Pniewy księdzu kanonikowi Wojciechowi Raczkowskiemu.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Pniewy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Pniewach zwrócił się z wnioskiem o nadanie Księdzu Kanonikowi Wojciechowi Raczkowskiemu godności honorowego obywatela miasta Pniewy.

Wiele argumentów przemawia za nadaniem go Księdzu Kanonikowi, który w tym roku obchodził podwójny jubileusz: osiemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą piątą rocznicę święceń kapłańskich. Choć wypełnianie przez Niego powołania kapłańskiego wiązało się z pracą poza ziemią pniewską, zawsze okazywał zainteresowanie sprawami swojego miasta i wyrażał dumę z miejsca pochodzenia. Z radością przyjmował zaproszenia na uroczystości odbywające się w naszych szkołach, udzielał sakramentów i sprawował nabożeństwa, wielu mieszkańców naszej gminy odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku, podczas mszy żałobnych wygłaszając wzruszające wspomnienia. Pozostaje Ksiądz Raczkowski także niewyczerpanym i niezastąpionym źródłem wiedzy o przeszłości gminy Pniewy. W długim kapłańskim życiu cieszył się nieposzlakowaną opinią, znany jest ze swej życzliwości wobec ludzi i pogody ducha. Warto podkreślić, że posługuje się piękną polszczyzną, także w jej lokalnej, wielkopolskiej odmianie.

 

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Pniewach wstąpił do Prymasowego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a następnie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. Naukę kontynuował w Katedrze Historii Kościoła KUL i Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej
w Rzymie. Był wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wolsztynie, a następnie w parafiach Najświętszego Zbawiciela oraz św. Wojciecha w Poznaniu. Pełnił funkcję kapelana domu SS. Miłosierdzia i duszpasterza młodzieży w Buku. Najdłużej, przez 22 lata, służył Bogu i ludziom jako proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. Wykładał historię Kościoła na KUL-u i Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Był także zastępcą redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”. Dostąpił godności Kanonika Honorowego Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.

 

Podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych w budżecie Gminy Pniewy.

 

 
informacje udostępnił:Milena Łuczak
data udostępnienia: 2012-10-04 12:30:12
ostatnia modyfikacja: Milena Łuczak 2012-10-04 12:30:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 245903